wzory pism

Wzór wniosku o zajęcie wierzytelności w Urzędzie Skarbowym. Ile kosztuje zajęcie? [wzory pism, komornik]

Trwa okres zwrotów podatków, więc koniecznie w każdej sprawie należy wnioskować o zajęcie nadpłaty podatku w Urzędzie Skarbowym. To czasem bardzo skuteczne narzędzie w ręku wierzyciela. Trzeba tylko pamiętać, aby wysłać wniosek do komornika, żeby tego dokonał.

Istotny jest czas złożenia wniosku o zajęcie wierzytelności w Urzędzie Skarbowym

Pamiętajmy, że w momencie kiedy dłużnik nie złoży jeszcze deklaracji podatkowej do Urzędu, a nasz komornik wyśle wniosek o zajęcie wierzytelności – zajęcie będzie nieskuteczne, bo wierzytelności takiej nie będzie. Trzeba możliwie celować w okres kiedy już praktycznie wszyscy złożyli zeznania lub próbować kilka razy… A to niestety kosztuje. Z tego co ostatnio słyszałem, planowana jest nowelizacja usprawniająca zajęcie wierzytelności.

Wzór wniosku o zajęcie wierzytelności w US załączam w tym poście (do pobrania). 

Gdy wyślemy wniosek do komornika o zajęcie nadpłaty podatku komornik powinien postąpić następująco.

Na podstawie art. 896 § 2 K.p.c. z zajęciem wierzytelności komornik wezwie organ podatkowy, aby w ciągu tygodnia złożył oświadczenie:

– czy i w jakiej wysokości przysługuje dłużnikowi zajęta wierzytelność, czy też odmawia zapłaty i z jakiej przyczyny,

– czy inne osoby roszczą sobie prawa do wierzytelności, czy i w jakim sądzie lub przed jakim organem toczy się lub toczyła się sprawa o zajętą wierzytelność oraz czy i o jakie roszczenia została skierowana do zajętej wierzytelności egzekucja przez innych wierzycieli.

Następnie my otrzymujemy odpis zajęcia – taki jak poniżej.

zajecie wierzytelności w urzedzie skarbowym.png

Ile kosztuje złożenie takiego wniosku? 

Komornik wezwie nas o zaliczkę w wysokości 45 zł plus koszty korespondencji. Kosztu tego niestety nie można obniżyć, ponieważ wynika on z Ustawy, poniżej cytat z Ordynacji podatkowej.

Na podstawie art. 299 § 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

  • 1 Wysokość uiszczanej przez komorników sądowych opłaty za udostępnienie informacji, o której mowa w art. 299 § 3 pkt 8 oraz § 4 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, zwanej dalej „opłatą”, wynosi:
  1. 45 zł – za udostępnienie informacji w formie pisemnej;
  2. 35 zł – za udostępnienie informacji w formie innej niż pisemna – pod warunkiem, że komornik sądowy wnosi o udostępnienie informacji w formie innej niż pisemna.

WZÓR WNIOSKU O ZAJĘCIE WIERZYTELNOŚCI
W URZĘDZIE SKARBOWYM 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *