działanaia prewencyjne, działania prewencyjne, firmy windykacyjne, giełda długów

Ścigają Cię za długi firmy? Oto jak postępować!

Jak utrzymać płynność finansową

Płynność finansowa to jedno z najistotniejszych zagadnień dotyczących finansów przedsiębiorstwa. Utrata płynności finansowej jest z kolei wskazywana jako jedna z najczęstszych przyczyn upadłości. Europejski Raport Płatności wskazuje, że europejscy przedsiębiorcy za jedną z głównych przeszkód w rozwijaniu swoich firm uważają brak terminowego regulowania płatności przez swoich kontrahentów. Jest to specyficzna cecha rynku XXI wieku. Mnogość różnego rodzaju przedsiębiorstw i upraszczanie drogi do założenia własnej działalności powodują, że skala tego typu zjawisk będzie stopniowo wzrastać. Kiedy do założenia własnej firmy potrzeba tak niewiele, nietrudno jest trafić na kontrahenta z bardziej liberalnym podejściem do terminowego regulowania należności. Jak ustrzec swój biznes przed negatywnymi konsekwencjami transakcji z nierzetelnym kontrahentem? Zapraszamy do lektury.

Czym jest utrata płatności finansowej?

Z pewnością jest czymś przed czym każdy przedsiębiorca pragnie się uchronić.

Mówiąc najprościej, jest to po prostu krótkookresowa utrata zdolności do regulowania swoich wymagalnych zobowiązań na czas. Zobowiązanie wymagalne to takie, którego termin płatności już upłynął oraz nie zostało ono umorzone lub przedawnione.

W skrajnych przypadkach, ta chwilowa utrata zdolności przerodzić się może w niewypłacalność, czyli niezdolność do regulowania wszystkich zobowiązań, bez względu na ich wymagalność.

Dlaczego utrzymanie płynności finansowej jest takie istotne?

Utrzymanie płynności finansowej jest bardzo ważne nie tylko dlatego, że może prowadzić do

Zachowanie płynności finansowej
Jak ochronić płynność finansową

niewypłacalności, z czym wiążą się zwykle poważne, negatywne konsekwencje. Jest ona również elementem ogólnej oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa i wpływa bezpośrednio na opinię firmy na rynku. Działania nierzetelnego kontrahenta w konsekwencji mogą spowodować, że nasze przedsiębiorstwo znajdzie się w kłopotach, a budowana latami pozytywna opinia w oczach innych partnerów biznesowych będzie zagrożona. Nie chodzi jednak tylko o nieufność kontrahentów – równie poważna w skutkach może być utrata wiarygodności w oczach kredytujących instytucji finansowych i trudności z otrzymaniem jakiegokolwiek wsparcia finansowego. Zignorowanie przesłanek świadczących o tym, że firma stoi u progu utraty płynności finansowej, w skrajnych przypadkach może doprowadzić nawet do bankructwa.

Jakie mogą być przyczyny utraty płynności finansowej?

Możliwości utraty płynności finansowej jest niestety coraz więcej. Jak wskazywano wyżej, zasadniczym i bardziej powszechnym z nich jest sytuacja, w której tracimy ją z powodu opieszałości naszego kontrahenta w regulowaniu należności wynikających z wystawianych faktur VAT. Jeśli nasz kontrahent nie spłaca swoich zobowiązań, my nie mamy z czego spłacić własnych – w ten sposób koło się zamyka, a sytuacja naszej firmy pogarsza się z każdym dniem utrzymywania się takiego stanu rzeczy.

Również czynniki makroekonomiczne mogą mieć wpływ na płynność finansową przedsiębiorstwa. Zasadniczo są one niezależne od przedsiębiorców i ich działań. Należą do nich np: wahania kursów walut, przyczyny polityczne czy też zupełnie niezawinione przez producenta załamanie popytu na dany produkt. Przedsiębiorcy mogą podejmować próby zabezpieczania się przed negatywnymi skutkami zachodzących zmian, poprzez np. śledzenie zmian w prawie dotyczących ich branży i odpowiednio wczesne podejmowanie działań zabezpieczających interesy firmy. Mimo to wpływ na czynniki makroekonomiczne poszczególni przedsiębiorcy mają relatywnie niewielki.

Jeśli jednak bez względu na nasze starania dojdzie do podbramkowej sytuacji w naszym przedsiębiorstwie, warto wiedzieć jak uporać się z tym problemem.

Jak poradzić sobie z utratą płynności finansowej?

Kluczowa jest tutaj odpowiednio wczesna identyfikacja problemu. Jeśli przedsiębiorca widzi, że jego kontrahenci regularnie ignorują wystawiane przez niego faktury VAT, nie powinien bezczynnie czekać aż coś się zmieni. Milczenie odbierane jest często jako nieme przyzwolenie na „przedłużenie” terminu płatności. Tymczasem z tego powodu nasza firma może wpaść w poważne tarapaty i w szybkim czasie z wierzyciela możemy stać się dłużnikiem. Brak reakcji nie jest niestety wyjściem z sytuacji i z pewnością nie spowoduje, że ulegnie ona poprawie.

Poprawić sytuację finansową przedsiębiorstwa można na kilka sposobów. Firmy mające kłopoty finansowe często decydują się na skorzystanie z zewnętrznych instrumentów finansowania, tj. kredytów, leasingów czy też faktoringu. Czym jest faktoring, wyjaśnialiśmy w tym wpisie.

Warto jednak nadmienić, że powyższe sposoby, choć popularne, wiążą się z dodatkowymi kosztami. Nawet jeśli koszty te będą relatywnie niewielkie, dla firmy będącej w kłopotach finansowych, mogą one mieć niebagatelne znaczenie. W konsekwencji firma może wpaść w spiralę zadłużenia, a wyplątanie się z niej może być nie lada wyzwaniem. Każdy zapewne słyszał o przykładach firm, które upadły ponieważ recepty na spłacenie jednych zobowiązań upatrywały w zaciąganiu kolejnych.

Windykacja – skuteczny sposób odzyskiwania należności od nierzetelnego kontrahenta

Innym wyjściem z sytuacji jest rozpoczęcie windykacji należności. Przedsiębiorcy często odwlekają w czasie rozpoczęcie windykacji, ponieważ obawiają się, że doprowadzi to do oziębienia relacji z kontrahentem. Ponadto, windykacja ma opinię procesu długotrwałego i nieprzyjemnego. Firmy, które skupują wierzytelności również nie zawsze cieszą się pozytywnymi opiniami, co wzbudza uzasadnione obawy przedsiębiorców. O tym jak mądrze wybrać firmę windykacyjną pisaliśmy w tym artykule.
Jeśli jednak mimo wszystko mamy obawy przed skorzystaniem z usług firmy windykacyjnej, warto wiedzieć że pośrednictwo podmiotu zawodowo trudniącego się windykacją nie jest jedynym możliwym wyjściem z sytuacji. Nowoczesnym i skutecznym sposobem odzyskania pieniędzy jest samodzielna windykacja online. Pozwala na wyegzekwowanie swojego długu bez wychodzenia z domu, do minimum ograniczając stres związany z procesem odzyskiwania należności.

Windykacja online – skuteczna pomoc w utrzymywaniu płynności finansowej

Windykacja online, jak wspominano powyżej, jest jednym z nowoczesnych sposobów odzyskiwania długów. Aby jednak przekonać się o jej zaletach nie trzeba czekać aż dojdzie do przerwania płynności finansowej firmy, a sytuacja zmusi nas do podjęcia interwencji. Warto wiedzieć, że może być to również świetne narzędzie, które w sposób skuteczny ułatwia przedsiębiorcom utrzymywanie płynności finansowej na co dzień.

Podkreślaliśmy już, że gdy nasz kontrahent nie spłaca swoich zobowiązań, nie ma sensu czekać aż my sami z tego powodu wpadniemy w tarapaty. Odpowiednio wczesne uświadomienie nierzetelnego partnera, że będziemy egzekwować należność może w przyszłości uchronić nas i naszą firmę przed licznymi problemami.

System Vindicat.pl, służący do samodzielnego odzyskiwania należności przez Internet, przychodzi nam z pomocą gdy dojdzie do takiej właśnie sytuacji.
system do windykacji online płynność finansowa W momencie, gdy nasz kontrahent uporczywie nie płaci wystawianych przez nas faktur VAT możemy w prosty sposób rozpocząć prowadzenie windykacji online. Nie są potrzebne do tego żadne specjalne umiejętności czy wiedza prawnicza. System automatycznie prowadzi nas przez kolejne etapy odzyskiwania długu oraz generuje przygotowane przez profesjonalistów pisma, które następie możemy wysłać do naszego dłużnika. Jedyne czego potrzebujemy to odrobina czasu i komputer z dostępem do Internetu. Ceny rozpoczynają się już od 39 złotych za poprowadzenie do 5 spraw miesięcznie.

System Vindicat daje przedsiębiorcy pewność, że jego sprawa zostanie poprowadzona w sposób profesjonalny, z poszanowaniem czasu i godności dłużnika. Nie ma tu mowy o nachodzeniu dłużnika, wysyłaniu mu niezliczonych monitów czy nękaniu go telefonicznie – jest to zatem świetne narzędzie dla osób nieprzekonanych do usług firm windykacyjnych działających w klasyczny sposób. Co ważne, możemy też zaprosić nierzetelnego kontrahenta, aby również założył konto w aplikacji Vindicat i poprowadzić z nim negocjacje online. Dzięki tej możliwości istnieje duże prawdopodobieństwo zakończenia sprawy na etapie polubownym. W ten sposób zachowamy dobre relacje z dłużnikiem, a sam proces windykacji nie pozostawi po sobie przykrych wspomnień dla żadnej ze stron. Ta metoda windykacji, porównując do innych jest również bardzo korzystna cenowo. Nie obniża to bynajmniej jej skuteczności – 93% spraw prowadzonych w systemie Vindicat to sprawy zakończone sukcesem, w dodatku już na etapie postępowania polubownego.

Warto również nadmienić, że w razie problemów z samodzielnym odzyskaniem długu, przedsiębiorca zawsze może zwrócić się do prawników z Kancelarii Vindicat. Gwarantują oni profesjonalność w działaniu na każdym etapie sprawy. Powierzenie sprawy Kancelarii Vindicat jest darmowe – prowizja pobierana jest dopiero na etapie postępowania polubownego lub sądowo – egzekucyjnego i zaczyna się od 5% z kwoty odzyskanego długu.

Rejestracja w systemie Vindicat i regularne odzyskiwanie należności przy jego pomocy z pewnością jest skutecznym i efektywnym sposobem utrzymywania płynności finansowej. Nie ma zatem sensu czekać aż nasza firma wpadnie w kłopoty. Regularność w odzyskiwaniu należności jest kluczem do utrzymywania płynności finansowej, a tym samym motorem dla rozwoju firmy i osiągania przez nią kolejnych sukcesów.

Szerzej o tym w jaki sposób działa Vindicat przeczytacie Państwo tutaj.

Utrzymanie płynności finansowej jest możliwe!

Płynność finansowa to zagadnienie o niebagatelnym znaczeniu. Każdy przedsiębiorca wystawiający faktury VAT zapewne niejednokrotnie zastanawiał czy niezapłacone faktury nie spowodują problemów dla jego własnego biznesu. Choć rynek w dzisiejszych czasach bywa niebezpieczny i coraz łatwiej trafić na nieuczciwego kontrahenta, utrzymanie płynności finansowej nie jest niemożliwe. Kluczowe jest to, aby na czas podejmować odpowiednie kroki ku odzyskaniu należności z wystawionych faktur. Warto również zapoznać się z możliwościami, które daje przedsiębiorcy system Vindicat. Jest to bowiem narzędzie przydatne dla utrzymywania płynności finansowej, a także stanowić może pierwszą pomoc w przypadku jej utraty.

1 thought on “Ścigają Cię za długi firmy? Oto jak postępować!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *