case study, komornik

(Nie)skuteczna egzekucja komornicza – część 2

Bezskuteczna egzekucja komornicza.

W części drugiej artykułu dalej zastanawiamy się nad kwestią skuteczności komorników i tym, czy lepiej zlecić obsługę długu firmie windykacyjnej.

Nieskuteczna egzekucja komornicza. Kolejnym z problemów jest długi czas oczekiwania i przewlekłość postępowania. Dzieje się tak, dlatego, że komornik najpierw formalnie zgłasza się do instytucji z zapytaniami o stan majątkowy dłużnika. Jak wiadomo kontakt z instytucjami takimi jak Urząd Skarbowy,

ZUS czy Bank, przedłuża przesyłanie formalnej korespondencji, doręczenia i czas oczekiwania na otrzymanie odpowiedzi. W tym czasie komornik nie wykorzystuje innych możliwości działania, nie kontaktuje się z dłużnikiem w celu zawarcia ugody. Przesyłanie wniosków przez komornika uzależnione jest też od rejestracji sprawy w kancelarii. Jeżeli kancelaria prowadzi wiele spraw to taka rejestracja może zająć komornikowi od 2 do 3 tygodni.

Wpływ na to ma ilość prowadzonych spraw przez kancelarię komorniczą, a także niedostateczna liczba pracowników, którzy posiadają uprawnienia do prowadzenia egzekucji. Dodatkowo postępowania wydłuża również konieczność przesyłania listów poleconych z informacją o podjęciu każdej czynności (np. zajęcia rachunku bankowego, zajęcia wynagrodzenia za pracę), co przy czasie doręczenia takich przesyłek przez operatora pocztowego powoduje, że skuteczne doręczenie może zająć od 2 – 4 tygodni.

Postępowanie wydłuża możliwość składania przez dłużnika skarg na każde postanowienie.

Postępowanie wydłuża możliwość składania przez dłużnika skarg na każde postanowienie, a także czynność podjętą przez komornika na podstawie art. 767 Kodeksu postępowania cywilnego. Dłużnik zwykle korzysta z tego prawa skarżąc się na wszczęcie egzekucji, a także na każdą podjętą przez komornika czynność z osobna. Skargi te dłużnik wnosi bezpośrednio do komornika, który dokonał zaskarżonej czynności. W przypadku wniesienia skargi komornik może ją uwzględnić bez przekazywania jej do sądu. Jeżeli jednak komornik oceni skargę dłużnika jako bezzasadną to zobowiązany jest do sporządzenia uzasadnienia takiego stwierdzenia, a następnie przekazania jej wraz z uzasadnieniem do właściwego sądu. Należy zaznaczyć, że w momencie przesłania przez komornika do sądu skargi dłużnika komornik jest zobowiązany do wysłania do sądu kompletu akt, które zawierają również oryginalny tytuł wykonawczy. Bez oryginalnych dokumentów komornik nie może prowadzić egzekucji, co powoduje, że postępowanie jest w pewnym sensie „zamrożone”.

Opieszałość komornika.

Następnym problemem, który powoduje niską skuteczność komorników jest ich opieszałość. Dla komorników najlepszy jest wierzyciel, który nie za bardzo interesuje się  prowadzoną egzekucją. W takim wypadku nie podejmują za szybko czynności, które mogliby już przeprowadzić. Dlatego najlepiej być konsekwentnym i zdeterminowanym w nadzorowaniu komornika w prowadzeniu naszej egzekucji. Należy pamiętać, że czas odgrywa ważną rolę, ponieważ w czasie, gdy komornik nie podejmuje żadnych działań, dłużnik może wyzbyć się swojego majątku i spowodować, że egzekucja w stosunku do jego osoby będzie bezskuteczna.

Wszystkie wymienione wyżej powody (w części 1 i części 2) powodują, że lepiej powierzyć obsługę naszego długu firmie windykacyjnej, która prowadzi windykację dwutorowo. Próbuje skontaktować się z dłużnikiem i doprowadzić do zawarcia ugody (prowadzi działania polubowne) oraz działa w zakresie egzekucji (prowadzi działania w zakresie postępowania sądowego i komorniczego). Poza tym, często firmy windykacyjne mają zaprzyjaźnionych komorników, którzy mają wysoką skuteczność. Dlatego jeżeli macie wybór to lepiej powierzcie obsługę długu firmie windykacyjnej.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *