giełda długów, koszty windykacji

Jak skutecznie sprzedać posiadane wierzytelności?

Jak sprzedać wierzytelność?

Nie wszyscy kontrahenci uregulowali zobowiązania w stosunku do Ciebie? Sam nie chcesz ich odzyskiwać? Może, więc warto je sprzedać?

Prowadząc działalność gospodarczą możesz spotkać się z różnymi rodzajami kontrahentów i klientów. Współpraca z częścią z nich będzie na pewno układała się wzorowo. Jednak z całą pewnością będą i tacy kontrahenci, że będziesz mocno żałować decyzji o podjęciu współpracy z nimi. Będą świadczyć usługi niskiej jakości, będą nieodpowiednio obsługiwać klientów albo co gorsze nie będą regulować swoich zobowiązań finansowych względem Ciebie. Jeżeli właśnie tak się zdarzy, że terminy płatności wystawionych przez Ciebie faktur będą mijać bez jakichkolwiek działań ze strony Twoich kontrahentów, to masz kilka możliwości, jak odzyskać należne Ci środki. Jedną z nich jest sprzedaż wierzytelności. Dzięki niej może nie odzyskasz wszystkich należnych Ci środków, ale przynajmniej od razu masz problem z głowy.

Jak sprzedać wierzytelności?

Sprzedaż wierzytelności (czyli długu) osobie trzeciej została uregulowana w polskim prawie cywilnym. Jest to tzw. umowa przelewu wierzytelności, inaczej nazywana umową cesji wierzytelności. By wierzyciel mógł dokonać takiej transakcji, nie potrzebuje zgody dłużnika. Oczywiście warto go o tym zawiadomić, aby nie spełnił świadczenia do rąk niewłaściwej osoby. Co więcej, do zawarcia pełnoprawnej umowy cesji wierzytelności nie wymagana jest żadna szczególna forma – jedynie forma pisemna.

Więcej o cesji wierzytelności: Sprzedaż długu, czyli jak sprzedać dług?  https://vindicat.pl/baza-wiedzy/sprzedaz-dlugu-czyli-jak-sprzedac-dlug/

Dlaczego sprzedaż wierzytelności to opłacalne rozwiązanie?

Z punktu widzenia przedsiębiorcy – wierzyciela, sprzedaż przeterminowanych wierzytelności może być opłacalnym rozwiązaniem zwłaszcza, gdy chodzi o wierzytelności, których termin płatności już dawno minął. Analogicznie sprzedaż długów to korzystne rozwiązanie dla wierzyciela, który pilnie potrzebuje zastrzyku gotówki – może akurat musi wpłacić wadium do bardzo intratnego przetargu i nawet kilkanaście procent zaległej wierzytelności może wystarczyć w takich okolicznościach… Takich sytuacji może być wiele…

Sprzedaż wierzytelności – o czym pamiętać?

Jak już wspomnieliśmy wcześniej, do sprzedaży wierzytelności nie wymagane jest zachowanie specjalnej formy, ani nie wymagane jest zawiadomienie dłużnika. Jednak od tej zasady jest jeden wyjątek. Mowa o sytuacji, w której w umowie zawartej z kontrahentem znalazł się zapis mówiący o tym, że wierzyciel nie będzie mógł zbyć wierzytelności (albo wcale, albo bez zgody dłużnika). Wówczas przedsiębiorca, który zdecyduje się na sprzedaż zaległego długu, złamie postanowienia wiążącej go umowy. Tak więc, co trzeba pamiętać podejmując decyzję o spłacie długu? Żeby sprawdzić, czy w umowie nie ma klauzuli zakazującej tego typu działań.

Sprzedaż wierzytelności – jak to zrobić?

Jak już wierzyciel podejmie decyzję, że chce sprzedać należną mu wierzytelność to zacznie zadawać sobie pytanie, jak to zrobić. Otóż nic prostszego. Wystarczy znaleźć internetową giełdę długów (np. giełdę długów Vindicat.pl) i po wypełnieniu kilku prostych pół w dedykowanym formularzu już nasza wierzytelność jest wystawiona do zakupu.

Więcej o giełdach długów: Co to jest handel długami? https://vindicat.pl/baza-wiedzy/co-to-jest-handel-dlugami/

Sprzedaż wierzytelności – jaką cenę możesz uzyskać?

Wierzyciele posiadający zaległe długi na sprzedaż muszą pamiętać o tym, że cena, jaką za nie uzyskają nigdy nie będzie równa 100% wartości należnego im zobowiązania (choćby kwoty nominalnej, nie mówiąc nawet o odsetkach). To, jaką cenę uzyskają zależy od wielu czynników.  Jeżeli wierzytelność jest już długo przedawniona to nie ma co liczyć na więcej niż 30 – 40 % wartości nominalnej zobowiązania. Jeszcze mniej mogą uzyskać potencjalni zbywcy, którzy mają za sobą epizod egzekucyjny. Jest to spowodowane tym, że taka próba egzekucyjna najprawdopodobniej była bezskuteczna (co oznacza, że komornik sądowy nie znalazł majątku dłużnika, z którego można byłoby zaspokoić wierzyciela). W takiej sytuacji, cena danego długu może być niższa nawet o 50–70%.  Z kolei, najwyższe propozycje cenowe otrzymają ci wierzyciele, których zobowiązania dopiero co się przedawniły. Po prostu najłatwiej dochodzić „świeżych” zobowiązań. Nie jest to oczywiście jedyny sposób na dobrą cenę. Jeżeli wierzyciel ma świadomość, że dłużnik ma majątek, który da się spieniężyć (np. samochód czy mieszkanie), to po wskazaniu tych składników majątku nieuczciwego dłużnika, może on liczyć na dobrą cenę przy sprzedaży wierzytelności. W takiej sytuacji sprzedaż oznacza jedynie brak czasu na prowadzenie egzekucji samodzielnie, a nie trudności z odzyskaniem środków, które tak znacząco obniżają cenę sprzedawanego długu.

Więcej o sprzedaży przeczytasz w moich artykułach o giełdzie należności oraz o groźbach dłużników.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *