case study, działanaia prewencyjne, działania prewencyjne, firmy windykacyjne, giełda długów

Jak przyspieszyć windykację długów? Skuteczne metody odzyskania pieniędzy.

Jak przyspieszyć windykację długów?

Skuteczna windykacja na ogół kojarzy nam się jako czasochłonny, kosztowny i skomplikowany proces. Na szczęście czasy, w których poszczególne etapy windykacji były zrozumiałe tylko dla specjalistów bezpowrotnie minęły. Nowoczesna windykacja nie musi być ani skomplikowana ani kosztowna. Choć co do zasady nie jest procesem szybkim obecnie dysponujemy narzędziami, które mogą ją znacznie przyspieszyć – i to na każdym etapie. Jak przebrnąć przez proces windykacji bez tracenia nerwów i zbyt dużej ilości czasu? Dlaczego warto? Zapraszamy do lektury.

Dlaczego z rozpoczęciem windykacji nie warto czekać?

Wielu polskich przedsiębiorców wciąż popełnia jeden poważny błąd – zbyt długo zwleka z rozpoczęciem procesu windykacji. Wynika to z chęci oszczędzenia sobie dodatkowej pracy jak i wiary w to, że nierzetelny kontrahent w końcu dobrowolnie ureguluje swój dług.
Niestety statystyki są brutalne – prawdopodobieństwo, że nasz dłużnik nie ureguluje wierzytelności rośnie znacząco z każdym miesiącem naszej bierności. Po dwóch miesiącach od upływu terminu płatności prawdopodobieństwo, że dłużnik nie ureguluje płatności wynosi około 50 %. Po sześciu miesiącach – jest to już prawie 80% (!). Polecam zapoznanie się z raportem Vindicat dotyczącym wpływu upływu czasu na szanse odzyskania należności od dłużnika. 

Jakie plusy daje nam szybkie rozpoczęcie windykacji?

 Dłużnik będzie miał mniej czasu na upłynnienie swojego majątku – niestety nadal jest to powszechna praktyka;
 Odpowiednio wczesne rozpoczęcie windykacji powoduje, że mamy szansę być szybsi niż pozostali wierzyciele naszego dłużnika i odzyskanie pieniędzy będzie prostsze;

Jak przyśpieszyć windykację długów.  Łatwiej nam będzie uzyskać korzystny wyrok sądu – chociażby dlatego, że świadkowie o wiele dokładniej zapamiętają to co miało miejsce kilka tygodni temu niż wydarzenia sprzed pół roku;
 Dzięki skutecznej walce o swoje pieniądze, budujemy nasz wizerunek w oczach innych partnerów biznesowych jako przedsiębiorcy konsekwentnego, który potrafi zadbać o swoje interesy. To może nam pomóc w uniknięciu tego typu problemów w przyszłości. Tym samym, dajemy też dobry przykład i szerzymy pożądane praktyki biznesowe.

Czym szybciej zdecydujemy się na rozpoczęcie windykacji, tym większe szanse, że szybko odzyskamy nasze pieniądze.

Zaplanuj swoje działania

Jeśli planujemy rozpoczęcie windykacji warto poczynić do tego odpowiednie przygotowania.
Aby cały proces windykacji przebiegał sprawnie, należy wyznaczyć jego zasady i scenariusz. Działania windykacyjne muszą być odpowiednio zaplanowane i konsekwentnie realizowane – działania jedynie doraźne znacznie obniżają nasze szanse powodzenia. Usystematyzowany model windykacji składa się z kolejnych etapów, z których to każdy powinien zamykać część naszych spraw. Efektywna windykacja to działania podejmowane z odpowiednim nasileniem w czasie, a presja wywierana na dłużniku powinna być stopniowana.
Charakter windykacji należy również dopasować do relacji z naszym partnerem biznesowym, który stał się dłużnikiem. Inne metody będziemy podejmować wobec dłużnika, z którym nie chcemy mieć już nic wspólnego, a inne wobec ważnego kontrahenta. Każdemu z nich należy się oczywiście szacunek i respektowanie ich praw.
Warto opracować sobie plan działania, tak aby żadne zachowanie dłużnika w trakcie procesów windykacyjnych nas nie zaskoczyło. Oczywiście, nie wszystkie „niespodzianki” da się przewidzieć. Część z nich jednak można, szczególnie jeśli znamy naszego dłużnika i wiemy jakich wymówek może używać.
Jeśli samodzielne zaplanowanie procesu windykacji wydaje się nam zbyt trudne, możemy skorzystać z gotowych scenariuszy. Znajdziemy je w systemie Vindicat.pl – innowacyjnej platformie, która służy małym i średnim przedsiębiorstwom do samodzielnego odzyskiwania należności online. Są one przygotowane przez profesjonalistów w dziedzinie windykacji, co gwarantuje precyzyjną ścieżkę postępowania oraz najwyższą możliwą skuteczność.

Polubownie, ale skutecznie

Windykacja polubowna polega na monitowaniu dłużnika przy pomocy np: sms’ów, wiadomości mailowych, telefonów czy też w czasie osobistych wizyt. Jej skuteczność jest największa, gdy od powstania zaległości nie minęło zbyt dużo czasu. W windykację polubowną nie jest zaangażowany sąd ani żaden inny organ. Brak ścisłej formalizacji tego rodzaju windykacji sprawia, że o ile zakończy się pozytywnie możemy odzyskać nasze pieniądze naprawdę szybko.
Windykacja polubowna może polegać również na prowadzeniu negocjacji z dłużnikiem. Warto postarać się potraktować dłużnika jak partnera i zwyczajnie spróbować się dogadać. Nasze szanse na szybkie odzyskanie długu mogą znacznie wzrosnąć, gdy dłużnik przekona się, że mimo jego sytuacji nadal traktujemy go poważnie.
W pismach kierowanych do dłużnika warto też uświadamiać go jakie mogą być konsekwencje niespłacenia długu. Choć wydają się być oczywiste, nie wszyscy dłużnicy mają świadomość, że mogą być pozwani nawet o relatywnie niewielkie kwoty wynikające z faktur VAT.
Napisanie skutecznego pisma, które zadziała na dłużnika i sprawi, że szybko odzyskamy naszą należność bez wchodzenia w spór sądowy, nie jest łatwe. Jeśli nie jesteśmy pewni w jaki sposób konstruować wezwania do zapłaty albo boimy się, że w naszych sms’ach przekroczymy granice prawa lub dobrego wychowania, warto skorzystać z gotowych wzorów pism i wiadomości. W tej kwestii z pomocą również przychodzi Vindicat.pl.
Ogromną zaletą aplikacji Vindicat.pl jest to, że dokonując rejestracji zyskujemy dostęp do przygotowanych przez ekspertów różnego rodzaju pism przydatnych na poszczególnych etapach postępowania. Możemy po prostu wygenerować je z systemu i wysłać do dłużnika – bez głowienia się nad ich prawidłową konstrukcją. System Vindicat.pl jest na bieżąco aktualizowany, a zatem nie musimy się martwić o aktualność powoływanych przepisów prawnych. Niewątpliwie korzystanie z gotowych, profesjonalnych wzorów pism oszczędza nam bardzo dużo czasu.
Vindicat.pl umożliwia również prowadzenie negocjacji z dłużnikiem. Jak wspominano wyżej – jeśli przeprowadzimy je w odpowiedni sposób, mogą one dać szybkie rezultaty. Nie warto ich bagatelizować. Jeśli zdecydujemy się na skorzystanie z Vindicat.pl przeprowadzenie negocjacji będzie znacznie łatwiejsze. Wystarczy jedynie zaprosić do nich dłużnika, a kolejne kroki oraz sposób, w jaki rozmawiać z dłużnikiem podpowie nam system.
Aplikacja Vindicat.pl może pomóc nam nie tylko na etapie postępowania polubownego, choć przy jej pomocy aż 93% spraw kończy się na tym właśnie etapie. Przedsiębiorcy korzystający z aplikacji odzyskują zatem swoje długi w najszybszy możliwy sposób.
W razie, gdyby jednak nasz dłużnik okazał się wyjątkowo oporny i nie udałoby się zakończyć sprawy polubownie, system Vindicat.pl pomoże nam również na etapie sądowym i egzekucyjnym. Na etapie sądowym umożliwi samodzielne stworzenie pozwu do sądu lub e-sądu, a na etapie egzekucyjnym pomoże w wystosowaniu wniosku do komornika o wszczęcie egzekucji. Tworzy również wnioski o egzekucję z poszczególnych części majątku dłużnika.

Szybciej w sądzie – postępowanie nakazowe

Jeśli postępowanie polubowne nie zakończyło się po naszej myśli kolejnym krokiem jest skierowanie sprawy do sądu. Na tym etapie również możemy postarać się o szybsze odzyskanie należności. Pomocne będzie tu tzw. postępowanie nakazowe.
Instytucja nakazu zapłaty wydawanego w postępowaniu nakazowym ma za zadanie przyspieszyć rozpoznanie sprawy i zaspokojenie interesu wierzyciela. Warto wiedzieć jakie warunki skorzystania z tej instytucji stawia przed nami Kodeks Postępowania Cywilnego.
Postępowanie nakazowe jest zdecydowanie inne aniżeli „zwyczajne” postępowanie cywilne. Różnicą jest chociażby fakt, że sąd w postępowaniu nakazowym rozpoznaje sprawę na posiedzeniu niejawnym (bez udziału powoda i pozwanego), a nie na rozprawie. Aby sąd w ogóle rozważył możliwość rozpoznawania sprawy w takim trybie, powód musi również jasno wskazać w pozwie to, że chciałby aby jego sprawa procedowana była w trybie postępowania nakazowego.

Kiedy jest dopuszczalne postępowanie nakazowe?

Postępowanie nakazowe będzie możliwe, gdy:
 dochodzone roszczenie ma charakter pieniężny lub świadczenia innych rzeczy zamiennych;
 okoliczności na poparcie naszego roszczenia są niewątpliwe i udowodnione przy pomocy załączonych do pozwu dokumentów, np: zaakceptowanymi przez dłużnika rachunkami, wezwaniami do zapłaty itp. Art. 485 § 1-3 Kodeksu Postępowania Cywilnego wymienia szczegółowo dopuszczalne dokumenty i aby zweryfikować, czy nasza sprawa nada się do postępowania nakazowego, należy się z tym artykułem dokładnie zapoznać. Katalog wymienionych w nim dokumentów jest bowiem zamknięty.
Jeśli nie spełnimy tych dwóch wymogów, np. nie załączyliśmy wymaganego przez ustawę dokumentu, postępowanie będzie toczyło się w trybie „zwyczajnego” postępowania cywilnego.
Jeśli natomiast spełnimy warunki i sąd rozpatrzy nasz wniosek pozytywnie, to wówczas sąd na posiedzeniu niejawnym wyda nakaz zapłaty.

Co zawiera nakaz zapłaty?

W nakazie zapłaty sąd orzeka, że pozwany ma dwa tygodnie na zaspokojenie naszego roszczenia w całości wraz z kosztami. Daje mu też możliwość wniesienia zarzutów. Termin dwutygodniowy liczymy od doręczenia nakazu. Pozwanemu doręcza się ponadto pozew wraz z załącznikami.
Jeśli pozwany skutecznie złoży zarzuty od nakazu zapłaty, to wówczas sąd wyznaczy rozprawę i sprawa będzie toczyć się dalej z udziałem pozwanego.

Dlaczego uzyskanie nakazu zapłaty jest korzystne dla powoda?

Nakaz zapłaty już z chwilą wydania stanowi równocześnie tytuł zabezpieczenia. Nie ma potrzeby nadawania mu klauzuli wykonalności, czyli dodatkowego stwierdzania, że osoby których dotyczy muszą mu się podporządkować. W momencie uzyskania takiego nakazu, powód może wszcząć postępowanie zabezpieczające, niezależnie od tego czy pozwany wniesie zarzuty czy też nie. Już w tym momencie powód może zainicjować pewne czynności komornicze, np. zapobiegające wyzbywaniu się majątku przez dłużnika.
To tylko najważniejsze informacje dotyczące postępowania nakazowego. Niewątpliwie jest ono jednak szybszą drogą do zabezpieczenia naszych interesów i w konsekwencji odzyskania pieniędzy, aniżeli „klasyczne” postępowanie cywilne.
Uzyskanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym nie jest łatwe. Zależy również od szeregu czynności, które podjęliśmy na etapie przedsądowym. Być może warto powierzyć tę sprawę profesjonalistom.
Vindicat to nie tylko aplikacja, ale również Kancelaria Prawna, złożona ze sztabu ekspertów służących pomocą na każdym etapie postępowania. Samo przyjęcie sprawy jest darmowe. Warto pomyśleć o tym rozwiązaniu, jeśli wydaje nam się, że w naszej sprawie istnieją szanse na uzyskanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym.

Przyspieszenie działań komornika – gdy nie ustalono majątku dłużnika

Na szybkość działań komornika zazwyczaj nie mamy większego wpływu. Wyjątkiem jest sytuacja, w której majątek dłużnika nie został ustalony.
Jeśli majątek dłużnika pozostaje nieznany, polskie prawo zezwala na zlecenie komornikowi poszukiwania majątku dłużnika już we wniosku egzekucyjnym. W tym celu należy uregulować opłatę określoną w art. 53a ustawy o komornikach sądowych i egzekucji. Wynosi ona 2% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. W razie odnalezienia majątku dłużnika komornik pobiera opłatę stałą w wysokości 5% szacunkowej wartości tego majątku, nie więcej jednak niż 100% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Opłata ta zmniejsza się o kwotę pobraną przy zleceniu poszukiwania, czyli nasze 2% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Dlaczego takie zlecenie przyspiesza postępowanie?

Komornik po bezskutecznym upływie terminu, w którym dłużnik miał złożyć wykaz majątku w trybie art. 801 KPC może bezpośrednio podjąć działania i wysłać do odpowiednich instytucji zapytania o stan majątkowy dłużnika. Z pewnością skraca to i ułatwia postępowanie.
Ostatecznie dwuskładnikową opłatą, o której wspominano wyżej powinien być obciążony dłużnik. Będzie tak jednak tylko, jeśli koszt poszukiwania majątku był niezbędny i celowy oraz, gdy egzekucja okaże się skuteczna. Jeśli długu nie uda się odzyskać, koszt zlecenia poszukiwania majątku dłużnika staje się w istocie dodatkowym kosztem dla wierzyciela. Warto o tym pamiętać, jeśli zdecydujemy się na takie zlecenie.
Zawsze również możemy powierzyć sprawę profesjonalistom – prawnicy z Kancelarii Vindicat podejmą wszelkie kroki, aby odzyskać wierzytelność szybko i skutecznie, bez narażania naszego przedsiębiorstwa na dodatkowe koszta.

Szybko i skutecznie- Vindicat.pl

Należy pamiętać, że skuteczna windykacja zazwyczaj nie jest procesem kilkudniowym – nawet jeśli skorzystamy z możliwości opisanych w niniejszym artykule. Warto zatem zaopatrzyć się w cierpliwość i dobry plan działania.
Na każdym etapie windykacji pomocny jest system Vindicat.pl. Dzięki jego możliwościom możemy prowadzić windykację z dowolnego miejsca, otrzymujemy gotowe pisma, a negocjacje z dłużnikiem możemy prowadzić bez konieczności osobistych spotkań. Warto zapoznać się z tym prostym, szybkim i niezwykle skutecznym narzędziem. Koszta rozpoczynają się już od 39 złotych za przyjęcie 5 spraw miesięcznie.
Jeśli wolimy klasyczne rozwiązania, pomocą służą również prawnicy z Kancelarii Vindicat.

Jak to działa - Vindicat.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *