wypożyczalnia samochodów

Wypożyczalnie samochodów i ich dłużnicy

Coraz więcej wypożyczalni samochodów ma problemy z klientami, którzy wynajmują samochody na okres dłuższy niż 1 miesiąc. Często tacy klienci wykorzystują fakt, że są przyjezdnymi i nie płacą za faktury. Podobnie postępują firmy, które także wynajmują samochody, a później nie płacą. Cena wynajmu samochodu średniej klasy w Warszawie na okres jednego miesiąca wynosi 1500 zł plus 400 zł za pakiet ubezpieczeniowy All Risk. W przypadku wielu nieopłaconych faktur to ogromne zagrożenie dla płynności finansowej wypożyczalni.

Case Pan Jan prowadzący wypożyczalnie samochodów

Pan Jan prowadzi wypożyczalnię samochodów i wypożyczył samochód Panu Arturowi na miesiące. Nie wziął od Pana Artura numer telefonu. Pan Artur nie zapłacił faktury za samochód. Pan Jan zastanawia się co ma teraz zrobić ?

Przede wszystkim powinien zbierać więcej danych od wypożyczających samochody, np. telefon, numer PESEL (który niewątpliwie przyda się do prowadzenia windykacji na etapie sądowym i egzekucji komorniczej) lub numer KRS (w przypadku spółek). Takie dane będą pomocne w przypadku windykacji należności od nieuczciwych kontrahentów.
Powinien także pamiętać, że najważniejsza w przypadku odzyskiwania należności jest szybkość działania – najlepiej działać już dzień po terminie płatności i wysłać takiemu klientowi ponaglenie.
Gdy to nie zadziała należy wysłać mu wezwanie do zapłaty z informacją, że jeśli nie zapłaci w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego wezwania to podejmie stosowne kroki na drodze sądowej.
W przypadku, gdy to nie poskutkuje pozostaje mu wystawienie takiego dłużnika na giełdzie długów. Może upublicznienie jego danych lub danych firmy pozwoli Janowi odzyskać swoje pieniądze.
Jeśli to nie zadziała to pozostaje Janowi jedynie postępowanie sądowe, a później egzekucja komornicza.

Wypożyczalnie samochodów – niedopuszczalne stwierdzenia w umowie.

Należy pamiętać, że na podstawie raportu Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów niedopuszczalne jest zawarcie w umowie najmu samochodu przeznaczonej dla konsumentów stwierdzeń obciążających konsumenta kosztami windykacji np. „Powyższe ceny są umowne, w razie niezapłacenia w terminie naliczymy opłatę 50 zł netto za Wezwanie”.

Tak samo umieszczanie w umowie cennika opłat dodatkowych, które ma ponieść konsument jest niedopuszczalne – np. „ Opłaty dodatkowe, które ponosi Zleceniodawca(…)- za przyznanie okresu karencji w spłacie rat na 1 miesiąc – 50 zł- za przyznanie okresu karencji w spłacie rat na 2 miesiące – 100 zł, za wysłanie upomniani za zwłokę w spłacie raty -20 zł- za wysłanie wezwania do zapłaty raty- 30 PLN , za wysłanie wezwania do zapłaty -50 PLN- za wizytę windykatorów w związku brakiem spłaty 2 rat-100 PLN- (…) za telegram informujący o zadłużeniu przeterminowanym – 30 PLN- za monit telefoniczny – 20 PLN.(…)”. Takie postanowienia można zawrzeć w umowie między przedsiębiorcami. Dlatego dobrym rozwiązaniem w przypadku umów z konsumentami jest np. korzystanie z pieczęci prewencyjnej, którą można nakleić na fakturę. Może być ona skutecznym narzędziem motywującym kontrahentów do terminowych spłat.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *