case study, działanaia prewencyjne, giełda długów, komornik, koszty windykacji, postępowanie sądowe

Jak windykować należności?

Jak odzyskać należność od dłużnika

Prowadzenie działalności gospodarczej zawsze wiąże się z określonym ryzykiem. Powoduje to, że czasem konieczne jest przeprowadzenie procedury mającej na celu windykowanie należności. Procedura ta składa się z wielu etapów, a także wielu sposób, dzięki którym możemy doprowadzić do odzyskania naszych pieniędzy.

Polubowne odzyskiwanie należności

Polubowne odzyskiwanie należności są to zasadniczo wszystkie działania na etapie przedsądowym, które pozwalają nam na odzyskanie należności.

Zazwyczaj czynności zaczynają się od prób nawiązania telefonicznego kontaktu z dłużnikiem i upomnienia go, że spóźnia się z terminem płatności i powinien niezwłocznie zapłacić należne nam pieniądze.

Jeżeli dłużnik nie odbiera telefonu, powinniśmy do niego wysłać wezwanie do zapłaty. Możemy skorzystać z gotowych wzorów dostępnych w Internecie, ale jednak polecamy skorzystanie z profesjonalnego wezwania do zapłaty np. oferowanego przez Vindicat.pl. Takie wezwanie do zapłaty jest od razu spersonalizowane i  spełnia wszystkie funkcje, jakie powinno spełniać wezwanie oraz jednocześnie wywiera silny wpływ psychologiczny na dłużnika, ponieważ ten jest przekonany, że wierzytelność obsługuje zewnętrzna firma windykacyjna.  Dodatkowo dostaje takie wezwanie  także e-mailem i SMS-em, a więc wszystkimi dostępnymi kanałami komunikacyjnymi.

Należy pamiętać, o tym, że koniecznie trzeba wysłać wezwanie do zapłaty listem poleconym.

Odzyskiwanie należności – negocjacje

Kolejnym środkiem, jaki mamy do dyspozycji podczas procesu odzyskiwania należności od nierzetelnych kontrahentów są negocjacje. Załóżmy, że dłużnikiem jest ważny dla nas kontrahent, z którym nie chcemy stracić relacji handlowych. W takim przypadku negocjacje będą dla nas idealnym wyborem przy odzyskiwaniu należności. Być może nawet dowiemy się, dlaczego nie otrzymaliśmy pieniędzy na czas.

Efektem dobrze przeprowadzonych negocjacji może być także podpisanie ugody, w której dłużnik zobowiąże się do spłaty pieniędzy np. w ratach. Ugodę warto zawrzeć nawet jeżeli dłużnik nie będzie potem przestrzegał jej postanowień. Będzie ona bowiem stanowić ważny dowód w postępowaniu sądowym.

Oprócz tradycyjnych negocjacji możemy skorzystać także z innowacyjnych narzędzi takich jak negocjacje online, które można przeprowadzić w systemie Vindicat.pl. Dzięki nim nie musimy kontaktować się bezpośrednio z dłużnikiem, co jest niewątpliwą zaletą takiego rozwiązania. Dłużnik otrzymuje naszą propozycję e-mailem wraz z dostępem do systemu. Może ją przyjąć bądź zaproponować swoją ofertę na uregulowanie należności. W przypadku dojścia do porozumienia system dodatkowo generuje od razu gotową i spersonalizowaną (tj. zawierającą podstawowe dane) ugodę, którą wystarczy podpisać.

Windykowanie należności – giełdy wierzytelności

Jeżeli chcemy jak najszybciej odzyskać swoje pieniądze warto rozważyć skorzystanie z giełdy długów. Zazwyczaj są one prowadzone w Internecie. Umożliwiają one sprzedanie długu w drodze cesji wierzytelności uregulowanej w art. 509 kodeksu cywilnego. Powoduje to, że sprzedający taką wierzytelność od razu otrzymuje określoną kwotę pieniężną zaś kupujący może prowadzić proces windykacji przeciwko dłużnikowi. Czasami takie giełdy pobierają prowizję od sprzedanej wierzytelności oprócz opłaty wstępnej. Nie wszystkie także są dostępne dla wszystkich użytkowników, ponieważ czasem można spotkać się z zamkniętymi giełdami, które są otwarte jedynie dla osób prowadzących działalność w danej branży.

Jeżeli chcemy sprzedać swój dług warto skorzystać z giełdy Vindicat.pl, która jest powszechnie dostępna. Jeżeli sprzedamy dług na tej giełdzie nie jesteśmy zobowiązani do płacenia żadnych prowizji. Jedyny koszt jaki ponosimy to wstępna opłata, która de facto umożliwia nam skorzystanie ze wszystkich funkcji, jakie oferuje system Vindicat.pl

Może to okazać się pomocne w przypadku, gdy sprzedanie naszej wierzytelności się nie powiedzie i będzie trzeba podjąć jakieś dalsze kroki w celu odzyskania naszych pieniędzy.

Mediacja jako sposób na odzyskanie należności

W ramach działań polubownych możemy także spróbować skorzystać z usług profesjonalnych mediatorów. Skorzystanie z profesjonalnych usług neutralnych mediatorów może pomóc nam w dojściu z dłużnikiem do porozumienia. W toku mediacji możliwe jest podpisanie ugody, która będzie stanowiła dowód w postępowaniu sądowym.

Mediacja z założenia ma pozwolić obu stronom na dojście do pewnego konsensusu, czyli do sytuacji, w której obie strony wygrywają i nie są pokrzywdzone, dodatkowo  obie strony w wyniku mediacji rozumieją motywy swojego postępowania. To właśnie odróżnia mediację od prowadzenia negocjacji. Dodatkowo nie bez znaczenia jest udział mediatorów, którzy pomagają w doprowadzeniu  do zawarcia ugody.

Sądowe odzyskiwanie należności

Kolejnym etapem w procesie odzyskiwania należności jest postępowanie sądowe. Zwykle jest ono ostatecznością. Do sądu idziemy,  gdy już wszystkie polubowne metody zawiodą.

Głównym celem sądowego odzyskiwania należności jest uzyskanie wyroku zobowiązującego dłużnika do zapłaty należnych nam pieniędzy i umożliwienie nam w przypadku braku spłaty przymusowego spełnienia zobowiązania (z wykorzystaniem przymusu państwowego). Przymus ten polega na przeprowadzeniu egzekucji komorniczej z majątku dłużnika.

W przypadku spraw o zapłatę mamy zazwyczaj dwie możliwości: e-sąd i sąd. Teraz o każdej z nich.

E-sąd

Po pierwsze możemy skorzystać z usług e-sądu. Jest to bardzo wygodne rozwiązanie, ponieważ nie musimy udawać się fizycznie do sądu, a pozew i wszystkie czynności sądowe odbywają się elektronicznie. Dodatkowo dużym plusem wyboru tej formy postępowania sądowego jest to, że jeżeli sąd wyda nam nakaz zapłaty to jest on od razu wyposażony z urzędu w klauzulę wykonalności, co oznacza, że możemy od razu skierować naszą sprawę do egzekucji komorniczej, a nie tracić czas jeszcze na uzyskanie klauzuli wykonalności.

E-sąd posiada niestety także swoje wady. Jedną z nich jest czas oczekiwania na wydanie rozstrzygnięcia. Rocznie kilka milionów spraw trafia do e-sądu, co powoduje, że na nakaz zapłaty możemy czekać nawet ponad 6 miesięcy.

Sąd

Inną opcją jest skierowanie sprawy do zwykłego sądu poprzez wniesienie pozwu o zapłatę należności. Najefektywniejsze w takich sprawach będzie na pewno uproszczone postępowanie upominawcze. Decydując się na złożenie pozwu w trybie uproszczonego postępowania upominawczego wypełniamy specjalny formularz pozwu, co znacznie ułatwia nam złożenie i sformułowanie pozwu. Minusem takiego postępowania jest konieczność udania się fizycznie do sądu. Plusem natomiast jest mniejszy czas oczekiwania na wydanie wyroku, niż w przypadku elektronicznego postępowania upominawczego.

Jeżeli jeszcze bardziej zależy nam na czasie to możemy także skorzystać z systemu do samodzielnej windykacji online Vindicat.pl, który oferuje możliwość wygenerowania gotowego pozwu do sądu w uproszczonym postępowaniu upominawczym, a także pozwu do e-sądu. Pozwala nam to zaoszczędzić czas, jaki byśmy spędzili na wypełnianiu specjalnych formularzy. Dodatkowo w przypadku wygenerowania pozwu do sądu i e-sądu dłużnik otrzymuje o tym informację e-mailem oraz SMS-em, co wywiera na niego wpływ psychologiczny. Ma to go skłonić do zapłaty należnych nam pieniędzy.

Decydując się na postępowanie sądowe warto pamiętać, że dłużnik w wypadku przegranej w sądzie będzie musiał ponieść wszystkie koszty sądowe, które będzie można także od niego ściągnąć w toku egzekucji komorniczej.

Ostatni etap odzyskiwania należności – egzekucja komornicza

Zazwyczaj ostatnim etapem odzyskiwania należności jest prowadzone przez komornika postępowanie egzekucyjne. Po skierowaniu przez nas wniosku o wszczęciu egzekucji, komornik sądowy rozpocznie działania.

Po pierwsze musi ustalić, gdzie znajduje się majątek dłużnika. Każde informacje dotyczące majątku dłużnika oraz jego miejsca pracy, czy też prowadzonej przez niego działalności gospodarczej mogą wpływać na szybkość i skuteczność prowadzonej przez komornika egzekucji.

W takim wypadku nie będzie tracił on czasu na sprawdzanie naszego dłużnika we wszystkich rejestrach państwowych. Damy mu konkretne wskazówki, czego ma szukać i co może zająć.

Nie możemy także zapominać, że to wierzyciel kieruje komornikiem i wyznacza mu zadania do wykonania. W określonych wnioskach kierowanych do komornika możemy wskazać, z jakich składników majątkowych ma być prowadzona egzekucja np. z wynagrodzenia za pracę, z ruchomości czy też nieruchomości.

W przypadku prowadzenia egzekucji powinniśmy sensownie oznaczyć, z jakich składników majątkowych chcemy egzekwować swoją wierzytelność. Oznaczenie to nie może być za wąskie, bo może okazać się, że nasz dłużnik już nie posiada określonych składników majątkowych. Dlatego najlepiej wskazać kilka składników majątkowych dłużnika, w takim wypadku komornik od razu będzie mógł działać, a nie będzie czekał na kolejne wnioski kierowane przez nas.

Zawsze warto na bieżąco analizować postępy działań podejmowanych przez komornika i prosić go o informacje o stanie egzekucji. Wtedy komornik też będzie wiedział, że zależy nam na odzyskaniu naszych pieniędzy i będzie się bardziej starał.

Windykacja należności – zlecenie prowadzenia sprawy

Jeżeli nie mamy czasu na odzyskiwanie pieniędzy to najlepiej zlecić prowadzenie procesu odzyskiwania należności profesjonalistom. Na rynku jest wiele ofert, które różnią się w zakresie oferowanych usług i koniecznych do poniesienia opłat.

Niektóre firmy, które odzyskują należności zajmują się tylko określonym etapem procesu odzyskiwania należności, np. postępowaniem polubownym. Zlecenie prowadzenia naszej sprawy takiej firmie jest nieopłacalne, ponieważ w przypadku, gdy nie uda się im zamknąć sprawy na etapie polubownym zostajemy sami z problemem i znów musimy szukać kogoś, kto zajmie się naszą sprawą. Dlatego najlepiej wybrać firmy, które zajmują się kompleksową obsługą procesu odzyskiwania należności.

W zakresie oferty cenowej większość firm nie podejmuje żadnych działań (nawet nie analizuje stanu sprawy) bez wniesienia opłaty początkowej. Wniesienie opłaty początkowej może być dla nas ryzykowne, ponieważ może się okazać, że firma nie podejmie się obsługi naszej sprawy. Najlepiej, jeśli wynagrodzenie firmy zależy od wyegzekwowanych należności, czyli kiedy jest to wynagrodzenie prowizyjne naliczane od sukcesu. Tak właśnie działa Kancelaria Vindicat.pl.

Kancelaria Vindicat.pl

Zlecenie sprawy Kancelarii Vindicat.pl jest bardzo dobrym pomysłem, gdyż Vindicat.pl oferuje kompleksową obsługę procesu odzyskiwania należności w bardzo korzystnej cenie. Jedynym wynagrodzeniem Kancelarii Vindicat.pl jest prowizja od sukcesu – płatna w przypadku odzyskania należności. Nie ma konieczności wnoszenia opłaty wstępnej.

3 thoughts on “Jak windykować należności?

  1. Proszę zaktualizować artykuł, ponieważ zgodnie z nowelizacją Ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczej i wymianie…. możemy wezwanie do zapłaty wysyłać pocztą elektroniczną, pod pewnymi warunkami, ale jest ono skuteczne

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *