negocjacje

MEDIACJA JAKO SPOSÓB NA ODZYSKANIE PIENIĘDZY I ZACHOWANIE RELACJI Z DŁUŻNIKIEM

KORZYŚCI Z MEDIACJI

Dzisiaj zajmiemy się mediacją. Warto o niej wspomnieć, bowiem mediacja może być użytecznym i praktycznym sposobem na odzyskanie należności.

MEDIACJA – NEGOCJACJE TO MOŻE BYĆ ZA MAŁO

Mediacja może być szczególnie użyteczna, kiedy czujesz, że negocjacje nie doprowadzą do uzyskania kompromisu i wypracowania rozwiązania dotyczącego spłaty należności, które będzie satysfakcjonujące dla obu stron i możliwe do wykonania przez dłużnika. Czasem po prostu konieczny jest udział osoby bezstronnej. Osoba ta może pomóc dłużnikowi i wierzycielowi przy odnalezieniu wspólnej perspektywy i tym samym w podjęciu dialogu.

KORZYŚCI Z MEDIACJI

Celem mediacji jest doprowadzenie do zawarcia ugody przez wierzyciela i dłużnika. Mediator nie ma jednak żadnych uprawnień decyzyjnych. Jego rola to nie proponowanie rozwiązań, czy rozstrzygnięcie, które rozwiązanie jest najlepsze. Do tego muszą dojść same strony. Tradycyjnie mediator ma jedynie facylitować dialog między nimi i zachowywać całkowitą bezstronność. Słowem w relacji o podłożu komercyjnym ma on sprawić, że wierzyciel i dłużnik pozostaną w dobrych relacjach biznesowych, a należność zostanie spłacona.

WINDYKATOR JAKO MEDIATOR

Warto podkreślić, że pomocny może być udział nie tylko profesjonalnego mediatora (który zazwyczaj ma większe doświadczenie w sprawach rodzinnych czy karnych), ale również windykatora, który na zlecenie wierzyciela może na początkowym etapie procesu odzyskiwania należności odejść od tradycyjnych metod windykacyjnych. Zamiast nich może działać jako neutralny pośrednik w dialogu między wierzycielem i dłużnikiem. Oczywiście jeżeli te działania nie przyniosą skutku to wtedy windykator może przyjąć rolę zupełnie inną i zmienić się w podmiot działający na korzyść wierzyciela.

Firmą, która ma duże doświadczenie w prowadzeniu tego typu mediacji jest Vindicat.pl. Oferuje ona swoje usługi również na wszystkich innych etapach procesu odzyskiwania należności od pomocy w prewencji, przez windykację polubowną, sądową, aż do egzekucji komorniczej. Zachęcamy do skorzystania z jej oferty.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *