case study

(Nie)skuteczna egzekucja komornicza – część 1

egzekucja komorcznia bezradność komornika

Wiele razy zapewne zastanawialiście się, który sposób odzyskiwania długów jest bardziej efektywny. Czy skuteczna będzie egzekucja komornicza (oddanie sprawy do komornika)? Czy też lepsze będzie  zlecenie odzyskania długów wyspecjalizowanej firmie windykacyjnej?

Egzekucja komornicza – wskazanie majątku

W momencie złożenia wniosku o wszczęcie egzekucji u komornika  to wierzyciel musi wskazać majątek dłużnika. Z tego majątku będzie  prowadzona egzekucja komornicza. Musicie podać wszystkie znane Wam informacje komornikowi i zawnioskować z jakich części majątku dłużnika ma być prowadzona egzekucja: ”Komornik jest związany treścią wniosku złożonego przez wierzyciela. Nie może egzekwować w rozmiarze szerszym ani prowadzić egzekucji ze składników majątku, które nie zostały zawnioskowane przez wierzyciela – tłumaczy Monika Janus, rzecznik prasowy Izby Komorniczej we Wrocławiu i komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu.”

Jeśli nie posiadacie takiej wiedzy możecie pozostawić prowadzenie egzekucji komornikowi. Proces poszukiwania majątku dłużnika przez komornika  będzie trwał kilka miesięcy. Komornik musi zwrócić się z różnymi zapytaniami do różnych podmiotów i urzędów, takich jak ZUS, Urząd Skarbowy, pracodawca, czy bank i otrzymać od nich odpowiedź. W tym czasie Wasza sprawa nie będzie nabierała żadnego biegu, długi będą rosły a dłużnik będzie miał spokój.

Poszukiwanie majątku przez komornika

W przypadku, gdy zlecicie  komornikowi poszukiwanie majątku to natychmiast otrzymacie wezwanie do uiszczenia zaliczki na poczet kosztów egzekucji. Poszukiwanie majątku zawsze odbywa się za wynagrodzeniem i koszty te nie podlegają zwrotowi. Nie wspominając o czasie, który będzie biegł nieubłaganie ze szkodą dla Was (opłatę stałą w wysokości 2% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego komornik pobiera od wierzyciela w przypadku otrzymania zlecenia poszukiwania majątku dłużnika w trybie art. 801² ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego). W razie nieuiszczenia opłaty w terminie 7 dni od otrzymania wezwania komornik zwraca wniosek zawierający zlecenie – art. 53a ust.1 Ustawy o komornikach sądowych i egzekucji.

Ukrycie majątku przez dłużników

Dodatkowo należy pamiętać, że dłużnicy najczęściej ukrywają swoje majątki. Nie mają niczego zapisanego na siebie, nie posiadają konta bankowego lub nawet jeśli je posiadają to nie ma na nim żadnych środków, co powoduje, że nie da się nic odzyskać. Jeśli komornik ustali, że dłużnik nie ma źródła utrzymania, nie posiada majątku (a w większości przypadków tak jest) stwierdzi, że dług jest niemożliwy do wyegzekwowania to wyda postanowienie o bezskutecznej egzekucji. Jednak za czynności, które prowadził wcześniej pobierze od nas zaliczkę. W przypadku  gdy postępowanie egzekucyjne okaże się w całości lub w części bezskuteczne, wydatki poniesione przez komornika, które nie zostały pokryte z wyegzekwowanej części świadczenia, obciążają wierzyciela na podstawie art. 42, ust.2 Ustawy o komornikach sądowych i egzekucji.

Występowanie kilku wierzycieli

Sprawa skomplikuje się również w przypadku występowania kilku wierzycieli, np. Firma X zwróci się do komornika o opis i oszacowanie nieruchomości, z której ma być prowadzona egzekucja. Za opis i oszacowanie firma X zapłaci komornikowi stosowną kwotę (płaci ten wierzyciel, który złoży wniosek: art.39, ust.1 Ustawy o komornikach sądowych i egzekucji). W momencie zlicytowania  danej  nieruchomości okaże się, że pierwotny wierzyciel, który zapłacił koszty opisu i oszacowania  owszem uzyska zwrot kosztów prowadzenia egzekucji, ale jego należność zostanie zaspokojona jedynie w części, bo zostanie podzielona pomiędzy wszystkich wierzycieli. W ten sposób sponsorujemy windykację należności innego wierzyciela.

Dalszy ciąg artykułu w części II.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *