case study, działanaia prewencyjne, działania prewencyjne, firmy windykacyjne

„Wymień fakturę na pieniądze”, „Wystawiłeś fakturę? Otrzymaj zapłatę od razu” – takimi hasłami reklamuje się mikrofaktoring. Co się kryje za mikrofaktoringiem.

wymień fakturę na pieniądze

Mikrofaktoring reklamowany jest hasłami: „Wymień fakturę na pieniądze”, „Twoje pieniądze dzisiaj na koncie”, „Wystawiłeś fakturę? Otrzymaj zapłatę od razu”

Mikro i małe firmy stanowią znaczną większość podmiotów gospodarczych na polskim rynku. Prowadzenie niewielkiej działalności znacznie różni się od zarządzania ogromną korporacją. Nie oznacza to jednak, że jest to łatwe zadanie. Trudności pojawiają się szczególnie, gdy trafimy na nieuczciwych kontrahentów, którzy mają w zwyczaju zwlekać z płatnościami za zakupione u nas towary czy usługi. Jest to pierwszy krok do utraty płynności finansowej, która jest kluczowa dla utrzymania pozycji naszej firmy na rynku oraz dalszego prowadzenia biznesu. Warto zatem mieć świadomość, że odzyskiwanie należności to coś, z czym nie należy zwlekać, a szybkie podjęcie odpowiednich działań może być receptą na uniknięcie wielu problemów. W niniejszym artykule przedstawimy proste i nowoczesne sposoby, które pozwalają małym i średnim przedsiębiorstwom na szybkie odzyskiwanie należnych im pieniędzy. Klasyczne metody windykacji i mikrofaktoring nie są w dzisiejszych czasach jedyną drogą – zapraszamy do lektury!

Faktoring – finansowanie bieżącej działalności małej firmy

Faktoring to jedna z dynamicznie rozwijających się metod pomagających przedsiębiorcom w utrzymaniu płynności finansowej.
Polega ona na tym, że Faktor (najczęściej bank lub inna instytucja finansowa) kupuje od Faktoranta (przedsiębiorcy) nieprzeterminowane należności wynikające najczęściej z faktur VAT. Faktorant zazwyczaj otrzymuje zapłatę w niedługim czasie po zawarciu umowy sprzedaży. Nie musi czekać na spłatę zobowiązania przez dłużnika. Szerzej pojęcie, funkcjonowanie i nazewnictwo podmiotów faktoringu objaśnia ten tekst (link do tekstu czym jest faktoring, ubezpieczenie faktury…).
Faktoring opisany powyżej można roboczo nazwać jako klasyczny faktoring. Wraz z rosnącą popularnością tej metody, zaczęła się ona rozwijać. Obecnie coraz więcej firm oferuje usługi tzw. mikrofaktoringu czy też faktoringu z regresem, stanowiące specyficzne odłamy klasycznej usługi faktoringu.

Czym jest mikrofaktoring?

Mikrofaktoring to faktoring skierowany do sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, których obrót roczny nie przekracza 1 ml złotych. To po prostu klasyczny faktoring skierowany do specyficznej grupy docelowej, stanowiącej – jak wspominano wyżej – większość na naszym rynku.
Mikrofaktoring polega na tym, że mikro, mali i średni przedsiębiorcy sprzedają faktury przedsiębiorstwom świadczącym usługi mikrofaktoringowe. Otrzymują bezgotówkową zapłatę najczęściej w ciągu kilku dni od sprzedaży faktur Faktorowi.
Od klasycznego faktoringu odróżnia go to, że nie ma tu wielu dodatkowych wymogów związanych np: z wysokością obrotu rocznego czy też wyłączeń branżowych.
Niewątpliwym plusem mikrofaktoringu jest to, że dokonywanie tego typu transakcji pozwala przeciwdziałać zatorom płatniczym i umożliwia podtrzymanie płynności finansowej. W przypadku niewielkich firm jest to niezwykle ważne, ponieważ nawet krótkotrwała utrata zdolności regulowania swoich zobowiązań może powodować poważne konsekwencje i prowadzić do bankructwa.
Instytucje, które oferują mikrofaktoring najczęściej są zainteresowane wierzytelnościami niewymagalnymi, które pochodzą od stałych i wiarygodnych partnerów biznesowych, najlepiej o ugruntowanej pozycji na rynku. Nie chcą podejmować ryzyka niewypłacalności i dlatego w ramach mikrofaktoringu najszybciej pozbędziemy się wierzytelności, które mają u nas godni zaufania kontrahenci. Jest to o tyle niekorzystne, że od stałych i zaufanych partnerów w prosty sposób możemy wyegzekwować płatność samodzielnie, bez ponoszenia wysokich kosztów, o czym w dalszej części artykułu.

Ile to kosztuje?

Usługi mikrofaktoringu są zazwyczaj droższe niż w przypadku klasycznego faktoringu. Wiąże się to z prostą zależnością – mniejsze firmy generują znacznie większe ryzyko niż duże podmioty. Z tego powodu całkowite koszty mikrofaktoringu, uwzględniające opłaty dodatkowe i prowizje naliczane przez podmiot finansujący, mogą przekraczać nawet 20% wartości faktur objętych mikrofaktoringiem. Mogą być to kwoty o niebagatelnym znaczeniu dla niewielkiej firmy. Czym większa i ważniejsza z punktu widzenia naszego biznesu faktura VAT, tym więcej zapłacimy Faktorowi.ile kosztuje mikrofaktoring?

Ciemne strony mikrofaktoringu

Choć skorzystanie z usługi mikrofaktoringu jest stosunkowo proste – oferuje go coraz więcej banków i prywatnych firm – nie stanowi on ostatecznego rozwiązania naszych problemów. Pozwala na chwilowe odzyskanie płynności finansowej, jednak należy pamiętać o kosztach, które będziemy musieli w tym celu ponieść. Mogą być to – jak wspominano wyżej – koszta naprawdę wysokie. Często również, aby móc skorzystać z tego typu usługi, należy prowadzić działalność od dłuższego czasu, np. dłużej niż 12 miesięcy (zależy to jednak od konkretnej oferty danej instytucji finansowej).
Należy również mieć na uwadze, że mikrofaktoring w żaden sposób nie rozwiązuje problemu z wypłacalnością danego dłużnika. Warto wziąć zatem pod uwagę rozwiązania bardziej kompleksowe, jak np: samodzielna windykacja online.

A może… faktoring z regresem?

Mikrofaktoring nie jest jedyną odmianą faktoringu. Jedną z jego form jest również faktoring z regresem, często nazywany faktoringiem niepełnym. Zanim wyjaśnimy na czym polega na forma finansowania, warto wyjaśnić co w ogóle oznacza samo pojęcie „regresu” w stosunkach gospodarczych.

Regres – co to jest i jak działa w faktoringu

Regres to pojęcia używane w wielu dziedzinach. Mówiąc najprościej, oznacza po prostu roszczenie zwrotne przysługujące nam w stosunku do osoby, za którą np. spłaciliśmy jakieś zobowiązanie.
Regres w kontekście faktoringu pojawia się przy faktoringu niepełnym. Schemat działania jest podobny jak przy pozostałych formach faktoringu.

Na czym polega faktoring z regresem?

Przedsiębiorca wystawia fakturę VAT, której termin płatności jest odroczony i oferuje ją faktorowi do sfinansowania. Dzięki temu otrzymuje płatność zanim zostanie ona uregulowana przez kontrahenta. Do tego momentu mechanizm działania faktoringu niepełnego zbiega się z innymi jego formami. Różnica polega na tym, że w faktoringu z regresem Faktor (np. bank) nie bierze na siebie odpowiedzialności za ewentualną niewypłacalność kontrahenta lub jego bankructwo. Całę to ryzyko ponosi Faktorant, czyli przedsiębiorca. To on, a nie dłużnik, pozostaje stroną umowy z Faktorem.
Jeśli należność z faktury zostanie uregulowana, pieniądze wpływają na konto Faktora, a przedsiębiorca może odetchnąć z ulgą – właśnie uzyskał finansowanie bieżącej działalności swojej firmy.
Jeśli natomiast kontrahent nie zapłaci, konsekwencją będzie konieczność oddania pieniędzy przez przedsiębiorcę Faktorowi. Przedsiębiorca, który decyduje się na skorzystanie z faktoringu niepełnego, planując budżet firmy powinien wziąć takie ryzyko pod uwagę
Konsekwencje mogą być poważne – mimo to przedsiębiorcy nierzadko decydują się na tę formę faktoringu. Dlaczego?

Zalety faktoringu z regresem – czy warto podejmować ryzyko?

Bezdyskusyjna zaleta faktoringu niepełnego to dostępność dla wszystkich firm – bez względu na ich wielkość, osiągane dochody czy branżę. Dostępność i minimum formalności to zdecydowana przewaga tego rodzaju faktoringu nad np. kredytem bankowym.
Jest też dobrym rozwiązaniem, gdy kontrahent, który ma u nas jakąś wierzytelność jest pewny, współpracujemy z nim wiele lat i jesteśmy przekonani, że zapłaci. Choć, swoja drogą, stuprocentowej pewności nie należy mieć chyba nigdy, a ostrożność po naszej stronie może uchronić naszą firmę przed poważnymi kłopotami.
Popularność faktoringu z regresem wynika jednak przede wszystkim z tego, że jest to tańsza forma faktoringu niż wszystkie pozostałe. Wiąże się to oczywiście ze zminimalizowanym ryzykiem po stronie Faktora.

Faktoring z regresem, a pożyczka

Wielu przedsiębiorców, nie mając pewności czy kontrahent zwróci należne im pieniądze traktuje faktoring niepełny jako specyficzny rodzaj pożyczki. Liczą się oni z tym, że pieniądze te prawdopodobnie trzeba będzie zwrócić.
Takie działania to nic innego jak gra na czas – nie rozwiązują one długoterminowo problemów z płynnością finansową naszej firmy. Przedsiębiorcy, którzy traktują faktoring niepełny jako pożyczkę, tracą więc podwójnie. Tracą pieniądze, które trzeba zapłacić za usługę faktoringu, ale przede wszystkim marnują czas, który mogliby poświęcić na samodzielne wyegzekwowanie długu – a czas jest kluczowym czynnikiem, jeśli liczymy na odzyskanie naszych pieniędzy.

Faktoring mieszany, czyli sposób na oddanie jedynie części pieniędzy

W przypadku faktoringu niepełnego, gdy kontrahent nie ureguluje płatności z faktury, przedsiębiorca musi oddać Faktorowi całe pieniądze. Inaczej przedstawia się to w przypadku tzw. faktoringu mieszanego.
Faktoring mieszany to połączenie faktoringu klasycznego i niepełnego. Polega na tym ze Faktor określa kwotę, do wysokości której przejmuje ryzyko. Za pozostałą część długu pozostaje odpowiedzialny przedsiębiorca i tylko ją będzie musiał ją zwrócić.
Sytuacja przedsiębiorcy decydującego się na faktoring mieszany, jest nieco lepsza. Jest on jednak droższy i ma wszystkie wady, które mają również pozostałe formy faktoringu. Nie rozwiązuje problemu z niewypłacalnością dłużnika, jest jedynie czasowym rozwiązaniem problemu i nieracjonalne jest traktowanie go jako pożyczki.

Samodzielna windykacja online – sprawdzony sposób na tanie odzyskanie należności małej firmy

Faktoring, ze swoimi wszystkimi zaletami i wadami, nie jest na szczęście jedyną możliwą odzyskania należności przez małe firmy.
Skutecznym i sprawdzonym wyjściem z sytuacji jest skorzystanie z usług Vindicat.pl – narzędzia służącego do samodzielnej windykacji online, które jest skierowane do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Aby z niego skorzystać i samodzielnie odzyskać swój dług, wcale nie potrzeba specjalistycznej wiedzy prawniczej. System prowadzi nas przez cały proces windykacji, jest prosty w obsłudze i przejrzysty.
Nad aktualnością i legalnością systemu Vindicat.pl czuwa sztab specjalistów – prawników i ekspertów w dziedzinie windykacji. Dzięki temu przedsiębiorcy korzystający z samodzielnej windykacji online mają pewność, że wszystkie czynności przez które prowadzi ich system są legalne i profesjonalne.
Firmy, które korzystają z systemu do windykacji online w trakcie pierwszych 90 dni odzyskują 92% wszystkich swoich należności od kontrahentów. Nie ponoszą przy tym wysokich kosztów związanych z usługami mikrofaktoringu i nie muszą uciekać się do sztuczek, traktując faktoring z regresem jako pożyczkę. Najważniejsze jest jednak, że przedsiębiorcy odzyskujący swoje długi przy pomocy systemu Vindicat.pl nie odkładają problemu na później – a jest to kluczowe dla długoterminowej płynności finansowej każdego małego i średniego przedsiębiorstwa.

Dlaczego Vindicat.pl?

Przede wszystkim dlatego, że system Vindicat jest narzędziem niezwykle skutecznym. Dodatkowo, wiele rzeczy robi za nas, jest prosty w obsłudze i niedrogi. Przyjęcie przez system 5 spraw miesięcznie to koszt 39 zł.
Vindicat.pl to narzędzie kompleksowe. Pomaga przedsiębiorcom na każdym etapie dochodzenia należności.
– Na etapie postępowania polubownego – daje możliwość prowadzenia negocjacji z dłużnikiem za pośrednictwem systemu, wzywania dłużnika do zapłaty i wystawania długu na giełdzie długów.
– Na etapie sądowym – generuje wzory pozwów do sądu, do e-sądu i wnioski o wydanie klauzuli wykonalności.
– Na etapie postępowania egzekucyjnego – generuje wnioski o wszczęcie postępowania, o egzekucję z majątku dłużnika, o udzielenie informacji i o zawieszenie lub umorzenie postępowania.
Przy pomocy systemu Vindicat.pl aż 93% spraw udaje się zakończyć na etapie polubownym. Mali i średni przedsiębiorcy odzyskują swoje wierzytelności bez zbędnego tracenia czasu, formalności i wysokich wkładów finansowych, których wymagają opisywane wyżej rodzaje faktoringu.
Warto wypróbować tę innowacyjną metodę windykacji i dać swojej firmie szansę na oszczędzenie sporej ilości gotówki. Z Vindicat.pl utrzymanie płynności finansowej małego i średniego przedsiębiorstwa jest znacznie łatwiejsze.
Czym szybciej rozpoczniemy proces dochodzenia naszej należności, tym większe szanse na jej odzyskanie. Nie warto zatem czekać – rejestracja w systemie jest darmowa i nie generuje po stronie przedsiębiorcy żadnych zobowiązań.

Tanie odzyskanie należności przez małą firmę – to możliwe!

Faktoring, choć popularny i oferowany przez wiele banków i instytucji finansowych, wiąże się z nieuniknionymi kosztami. Dla małej firmy, która dodatkowo ma problemy z nierzetelnymi kontrahentami, koszta te mogą być zaporowe. Pożyczka również nie zawsze jest dobrym rozwiązaniem. Pożyczone pieniądze będzie trzeba przecież kiedyś oddać i nie mamy żadnej gwarancji, że do tego czasu nasi kontrahenci spłacą swoje długi.
Warto zatem przyjrzeć się bliżej możliwościom oferowanym przez system Vindicat.pl i spróbować samodzielnie odzyskać pieniądze należne naszej firmie. Jest to sposób niedrogi i skuteczny. Pozwala również na zaoszczędzenie czasu, bo windykację prowadzić możemy w zaciszu własnego domu lub firmy, a dla przedsiębiorców, jak wiadomo – czas to pieniądz. Oszczędźmy więc jedno i drugie i spróbujmy odzyskać nasze należności przy pomocy systemu do samodzielnej windykacji online Vindicat.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *