wzory pism

2000 zł za przewlekłość postępowania w warszawskim sądzie. Sprawdzony wzór skargi.

Jakiś czas temu bardzo długo czekałem na nadanie klauzuli wykonalności w prostej i już dawno prawomocnej sprawie. Złożyłem w sumie tak na próbę – skargę na przewlekłość postępowania.

Czym jest skarga na przewlekłość postępowania?

Skarga na przewlekłość postępowania to proste pismo, które składamy do sądu.

A konkretnie do sądu nadrzędnego w stosunku do sądu, przed którym toczy się postępowanie ale za pośrednictwem tego ostatniego sądu. Skargę na przewlekłość postępowania składa strona postępowania sądowego, jeśli z winy sądu postępowanie niezbędne dla rozstrzygnięcia sprawy trwa zbyt długo i bez uzasadnionej zwłoki odsuwa w czasie, moment wydania rozstrzygnięcia w sprawie. Składając skargę, strona skarżąca może wnosić o zadośćuczynienie pieniężne z tego tytułu.

Opłata za wniesienie skargi na przewlekłość postępowania  i wzór

Skargę niestety trzeba opłacić ale na szczęście kosztuje to tylko 100 zł. Pisząc, powiedzmy na próbę, ja zażądałem od sądu aż 50 000,00 zł ale oczywiście sąd zasądził mi kwotę minimalną, bo 2 000,00 zł. Oto moja skarga, która została złożona w warszawskim sądzie.

skarga na przewlekłość.jpg

skarga na przewlekłość 2.jpg

Sąd w mojej sprawie wydał korzystne orzeczenie.

Sprawiło to, że byłem pozytywnie zaskoczony, bo do tej pory tkwiłem w przekonaniu, iż są to sprawy z góry przegrane. Jednak warto w uzasadnionych przypadkach składać takie skargi.

Tutaj pobierz wzór skargi na przewlekłość w formacie doc.

 

4 thoughts on “2000 zł za przewlekłość postępowania w warszawskim sądzie. Sprawdzony wzór skargi.

  1. Dziękuję za wzór pisma. Mam podobną sytuację i wniosek o nadanie klauzuli wykonalności prawomocnemu nakazowi zapłaty wysłałem do sądu 29 lipca 2016r. Mam 2 pytania:
    1)Ile czasu ma sąd na wydanie klauzuli i po jakim czasie można pisać skargę?
    2)Postępowanie sądowe trwa już bardzo długo i dłużnik (spółka z o.o.) w czasie jego trwania zmienił 2 razy adres nie informując o tym ani mnie ani sądu. Na prawomocnym już nakazie zapłaty, który załączyłem do wniosku o nadanie klauzuli jest napisane, że sąd rejonowy „nakazuje stronie pozwanej: XX Invest sp. z o.o. w Lubinie
    aby zapłaciła powodowi Wierzycielowi kwotę: 20.000, zł (dwadzieścia tysięcy złotych) itd.” Z tego co wiem obecnie dłużnik ma adres w Legnicy więc jak sąd przystawi pieczątkę klauzuli to nie będzie się zgadzać. Nie wiem czy te moje dylematy mają sens bo KRS, REGON i NIP w Krs cały czas są takie same i może niepotrzebnie na zapas się martwię a komornik pojedzie na czynności tam gdzie mu wskażę we wniosku.

  2. Z art. 5 ust. 2: „Skargę składa się do sądu, przed którym toczy się postępowanie” wskazanej ustawy wynika, że nie składa się skargi do sądu nadrzędnego za pośrednictwem sądu podrzędnego tylko od razu do sądu przed którym toczy się postępowanie.

  3. Pan Mecenas powinien wiedzieć, że zgodnie z art. 12 ust. 4 sąd przyznaje kwotę od 2000 do 20 000 a zatem wnoszenie o 50 000 zł mija się z celem

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *