koszty windykacji

Koszty windykacji są kosztem uzyskania przychodu? [koszty windykacji]

Nie polecam nikomu, żeby w pierwszej kolejności sprawę przekazał firmie windykacyjnej. Jednak w niektórych przypadkach, nie damy rady sami sobie poradzić z dłużnikiem. Jak w takim razie kształtują się koszty windykacji?

Czy możemy zaliczyć koszty windykacji w koszty prowadzenia działalności?

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz interpretacje podatkowe wskazują, iż koszty prowadzenia windykacji w formie zlecenia można odliczyć od przychodu. 

Zasady te wynikają z przepisów art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) oraz z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Zgodnie z tymi przepisami, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów nieuznawanych przez ustawę za koszty uzyskania przychodu, które określone są odpowiednio w art. 16 CIT i art. 23 PIT.

Wydatek musi mieć związek z działalnością podatnika.

Możliwość zaliczenia danego wydatku do kosztów uzyskania przychodu uzależniona jest od powiązania poniesionego wydatku z działalnością podatnika. Związek przyczynowy pomiędzy wydatkiem a przychodem musi być bezpośredni lub chociażby potencjalny.

Stanowisko to potwierdza wiele interpretacji organów skarbowych, spośród których przykładowo można wskazać na: interpretację Podkarpackiego US z dnia 21 lipca 2005 r. sygn. PUS.I/423/33-2/05, interpretację III Mazowieckiego US z dnia 15 listopada 2006 r. sygn. 1473/727/KDO/423/4/06/WSz.
W orzecznictwie panowała początkowo rozbieżność poglądów, którą wyjaśniło pismo Ministerstwa Finansów z dnia 11 marca 2004 r. (sygnatura PB3-530/8214-56/HR/04) przychylając się do linii orzecznictwa zaprezentowanej w wyroku NSA z dnia 15 października 1998 r. (I SA/Po 173/98), który uznał, że „wydatki związane z windykacją należności podatnika są kosztami uzyskania przychodów także wtedy, gdy windykację prowadził inny podmiot niż komornik sądowy.

Wynagrodzenie firmy windykacyjnej.

Kwestią poboczną jest sposób ustalenia wynagrodzenia. W praktyce w przypadku usług windykacji, mamy do czynienia z wynagrodzeniem prowizyjnym, stanowiącym określoną część ściągniętej należności (przeważnie procent od odzyskanej kwoty). Prowizję pobraną przez firmę windykacyjną od wyegzekwowanych należności, również można zaliczyć w koszt podatkowy (interpretacja US w Głubczycach z dnia 27 listopada 2006 r. sygn. PO.I/415/4/GM/06).
Pamiętajcie również, żeby trzymać w dokumentacji księgowej dowody na to, iż wydatki były poniesione właśnie z tego powodu. Oczywiście oprócz zbierania faktur od firmy windykacyjnej, dobrze jest trzymać raporty od takiej firmy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *