Bez kategorii

Pozew o zapłatę – nowy brak formalny pozwu! Nie popełnij tego błędu

Na łamach cyklu „pozew o zapłatę” będzie można przeczytać w jaki sposób złożyć prawidłowy pozew i e-pozew (do e-sądu), zgodny z obowiązującymi przepisami – a sporo się pozmieniało w tym roku.

Pozew o zapłatę – wymogi

Wracając do tematu, od nowego roku w każdym pozwie będzie trzeba wskazywać informacje o tym czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposoby rozwiązania sporu. Wynika to z nowelizacji artykułu w Kodeksie postępowania cywilnego:

Art. 187. § 1. Pozew powinien czynić zadość warunkom pisma procesowego, a nadto zawierać:
1) dokładnie określone żądanie, a w sprawach o prawa majątkowe także oznaczenie wartości przedmiotu sporu, chyba że przedmiotem sprawy jest oznaczona kwota pieniężna;
2) przytoczenie okoliczności faktycznych uzasadniających żądanie, a w miarę potrzeby uzasadniających również właściwość sądu;
3) informację, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia.

W jaki sposób wskazać, że strony próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu? 

pozew o zapłatę - jak wymóg próba ugodowego załatwienia sprawy

Do końca nie wiadomo ale podejrzewam, iż zamieszczenie w uzasadnienie formułki typu:

„Powód podjął próbę mediacji / ugodowego załatwienia sprawy wysyłając wezwania do zapłaty. Wielokrotnie kontaktował się z Pozwanym telefoniczne lub za pośrednictwem poczty elektronicznej”. 

Idąc za ciosem, żeby sąd się nie czepiał, można w wezwaniu do zapłaty wpisać zdanie zachęcające do podjęcia mediacji w danej sprawie lub, co byłoby idealne, rozpocząć z dłużnikiem negocjacje np: online lub u mediatora. O negocjacjach online jeszcze będę pisał, bo to temat rzeka.

Ministerstwo Sprawiedliwości ostatnio sporo poświęca czasu tematowi mediacji i zobaczymy czy zmieni to cokolwiek – póki co, o mediacjach uczą się wyłącznie studenci a w życiu codziennym ta forma jest niebywale rzadko używana.

Co z pozwem o zapłatę jeżeli nie podjęto prób mediacji?

W przypadku gdy prób nie podjęto, należy wyjaśnić przyczyny ich niepodjęcia.

UWAGA: Pamiętajmy, że niewskazanie w pozwie wskazanej wyżej informacji, będzie stanowiło brak formalny pozwu. Strona będzie musiała go uzupełnić w wyznaczonym przez sąd terminie pod rygorem zwrotu pozwu.
O samej mediacji i akcji Ministerstwa Sprawiedliwości można przeczytać tutaj.

2 thoughts on “Pozew o zapłatę – nowy brak formalny pozwu! Nie popełnij tego błędu

  1. Super wpis! Prowadząc firmę samemu bardzo cięzko jest być na bieżąco ze wszystkimi przepisami, które czasem zmieniają się naprawdę szybko. Na szczęście dzięki Wam jestem cały wciąż na czasie 🙂 Dziękuję i czekam na więcej wpisów dotyczących zmian w prawie. Pozdrawiam

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *