Dłużnik popełnia przestępstwa przeciwko wierzycielowi.
case study

Przestępstwa przeciwko wierzycielom

Nie każdy o tym wie, ale w kodeksie karnym występują przepisy regulujące przestępstwa przeciwko wierzycielom. Najogólniej mówiąc można je określić jako niezaspokojenie roszczeń wierzyciela, pozorne lub lekkomyślne bankructwo oraz faworyzowanie wierzycieli i łapownictwo z nim związane. PRZESTĘPSTWA PRZECIWKO WIERZYCIELOM – NIEZASPOKOJENIE ROSZCZEŃ WIERZYCIELA Jako jedno z przestępstw przeciwko wierzycielom w artykule 300 kodeksu karnego uregulowano przestępstwo niezaspokojenia roszczeń wierzyciela. Polega […]